Windykacja

Działania Biura detektywistycznego  obejmują cały proces zarządzania należnościami: począwszy od czynności prewencyjnych (wywiad gospodarczy, monitoring, pieczęć prewencyjna), poprzez interwencję we wczesnym stadium przeterminowania i działania pozasądowe, kończąc na reprezentowaniu interesów Klientów podczas postępowania sądowego i egzekucyjnego.
W myśl zasady lepiej zapobiegać niż leczyć, firma przed rozpoczęciem współpracy lub udzieleniem kredytu kupieckiego powinna zweryfikować swojego partnera. Wiedza na temat jego kondycji finansowej oraz dotychczasowej dyscypliny płatniczej w relacjach z innymi podmiotami może mieć kluczowe znaczenie dla podjęcia współpracy. Sprawdzenie wiarygodności potencjalnego kontrahenta wymaga doświadczenia oraz czasu. Biuro detektywistyczne może wykonać szybki scoring albo dostarczyć pełny obraz w ramach wywiadu gospodarczego.
 
Działania prewencyjne mogą polegać również na korzystaniu z pieczęci prewencyjnej. Pieczęć widniejąca na dokumentach sprzedaży informuje kontrahentów, że w przypadku nie uregulowania zobowiązania w terminie, dochodzeniem roszczenia zajmie się profesjonalna firma windykacyjna. Dyscyplinuje to odbiorców usług i zapobiega opóźnieniom w spłacie należności.
 
Dalsze działania windykacyjne:
 
Na zasadzie udzielonych pełnomocnictw i upoważnień oferujemy :
  • wezwanie dłużnika do zapłaty
  • potwierdzenie lub ustalenie nowych danych teleadresowych
  • przeprowadzenie profesjonalnych negocjacji
  • uzyskanie pisemnego uznania długu lub ugody
 
Negocjacje z dłużnikami w sprawie likwidacji długu
 
Oferujemy pomoc w rozwiązywaniu problemów wynikających z zachwiania własnej płynności finansowej oraz dyscypliny płatniczej względem swoich kontrahentów.
 
Weryfikacje kontrahenta
Pomoc w zakresie ustalania majątku i kondycji finansowej firm i ich właścicieli, a także pozyskiwania informacji o formalno-prawnej stronie działalności Państwa klientów.
windykacja przedsądowa odbywa się na drodze polubownej, bez wszczynania postępowania sądowo-egzekucyjnego. Jest to skuteczny, a jednocześnie tani sposób odzyskania należności.
w przypadku gdy dłużnik nie zamierza spłacić należności na drodze polubownej, kolejnym etapem windykacji powinno być postępowanie sądowe i komornicze.
posiadając już prawomocne orzeczenie, warto jeszcze przed oddaniem sprawy do komornika, podjąć negocjacje z dłużnikiem. Nawet po wszczęciu postępowania sądowego istnieje możliwość dobrowolnej spłaty zobowiązania przez dłużnika.
w przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że dłużnik ukrywa majątek, warto zlecieć jego poszukiwanie licencjonowanym detektywom także zatrudnianym przez firmę windykacyjną. Zaangażowanie biura detektywistycznego może być również pomocne w trakcie egzekucji komorniczej – to wierzyciel ma obowiązek wskazać komornikowi majątek dłużnika.