Wywiad gospodarczy

Najogólniej rzecz biorąc, uzyskiwanie przez detektywa wszechstronnych informacji dotyczących kondycji gospodarczej danego podmiotu. Uzyskiwanie informacji może być o obecnych i potencjalnych konkurentach, kontrahentach oraz ich działaniach. Wywiad gospodarczy ma także zapobiegać wypływowi istotnych dla danego podmiotu informacji. Wywiad gospodarczy pozyskuje i podpowiada jak chronić informacje strategiczne, dzięki którym zdobywamy przewagę lub możemy ją utrzymać nad konkurentami.
 
 • potwierdzanie danych adresowych, kontaktowych, rejestrowych i innych przedstawianych przez firmę (m.in.  REGON , NIP, KRS, konta bankowe)
 • sprawdzanie przeszłości firm,
 • ustalenie dotychczasowych opinii o firmie,
 • ustalenie zadłużenia firm,
 • ustalenie dotychczasowej wiarygodności firmy,
 • ustalenie stanu majątkowego oraz kondycji finansowej firmy,
 • ustalenie historii prowadzonej działalności przez firmę,
 • ustalanie firm współpracujących z badanym podmiotem,
 • ustalenie historii zmian w Zarządzie firmy,
 • weryfikacja i analiza dokumentów rejestrowych badanego podmiotu
 • historia przekształceń wskazanego podmiotu gospodarczego
 • ustalenie powiązań osobowo- kapitałowych członków zarządu, rady nadzorczej, wspólników oraz powiązań kapitałowych wskazanego podmiotu gospodarczego.
 • informacje z Rejestru Zastawów
 • badanie wpisów w księgach wieczystych
 • badanie wpisów w KRS
 • ustalenie nieruchomości
 • ustalenie ruchomości
 • dyskretny wywiad środowiskowy wśród wybranych kontrahentów