Oszustwa kredytowe i ubezpieczeniowe

Weryfikacja kredytowa i ubezpieczeniowa
 
Świadczymy usługi polegające na:
 
sprawdzaniu wiarygodności potencjalnych klientów banków i ubezpieczycieli,
ustalaniu majątku,
weryfikacji prawdziwości danych zawartych we wnioskach kredytowych i innych oświadczeniach klientów,
zbieraniu informacji o osobach fizycznych, przedsiębiorcach, spółkach, innych podmiotach
Prowadzona przez detektywa weryfikacja obejmuje między innymi:
 
- badanie ksiąg wieczystych,
- wizję w terenie i sporządzenie dokumentacji fotograficznej,
- spotkanie z kredytobiorcami,
- sprawdzenie dokumentacji gospodarczej,
- weryfikacja wpisów do ewidencji działalności gospodarczej lub akt KRS,
- konfrontacja stanu rzeczywistego podmiotu z przekazaną dokumentacją,
- wywiad środowiskowy,
- przegląd archiwów branżowych, internetowych itp.
 
Przedstawiona wyżej weryfikacja może być wzbogacona również o inne usługi detektywistyczne.