Weryfikacja pracowników

Większość kandydatów może dobrze wyglądać na papierze a na podstawie samej tylko rozmowy kwalifikacyjnej trudno jest ocenić czy prezentowane informacje pokrywają się z rzeczywistością. Jak wynika z badań 2/3 kandydatów kłamie lub „ubarwia” swoje życiorysy. Działania takie stwarzają zagrożenie dla pracodawców. Sprawdzanie danych zawartych w życiorysach staje się więc nieuniknione.

W celu weryfikacji możemy podjąć następujące czynności:
 • wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania
 • opinie poprzedniego pracodawcy i byłych współpracowników
 • weryfikacja prawdziwości przedstawionych dokumentów (CV, referencje)
 • potwierdzenie przebiegu nauki i posiadanych kwalifikacji
 • sprawdzenie stanu majątkowego/ ewentualnych zadłużeń
 • kontrola jakości i efektywności wykonanej pracy
 • monitoring personelu w czasie pracy
 • wykrycie osobowych źródeł wycieku informacji firmowych

Możliwe jest także dodatkowe sprawdzenie i kontrola pracowników:
 • Użycie urządzeń pozwalających na dyskretną obserwację pracowników
 • Kontrola komputerów firmowych
 • Śledzenie pojazdów służbowych techniką GPS
 • Tajemniczy klient z pełną dokumentacją