Sprawy kryminalne

Prowadzimy czynności w sprawach kryminalnych równolegle do toczących się dochodzeń i śledztw a nasze doświadczenie zawodowe nabyte w pracy w różnych pionach Policji pozwala nam na efektywne prowadzenie czynności dochodzeniowych i śledczych. Kierowany przez nas zespół specjalistów prowadzi czynności polegające na poszukiwaniu materiału dowodowego,  w toczących się dochodzeniach, śledztwach oraz postępowaniach sądowych, w zakresie spraw kryminalnych, cywilnych i skarbowych.

Oferujemy kompleksowe przeprowadzenie postępowania mającego na celu wykrycie sprawcy przestępstwa oraz zabezpieczenia dowodów w sprawie. 

Prowadzimy czynności dotyczące przestępstw kryminalnych, a w szczególności:
 
 • Zabójstw
 • Przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu
 • Porwań
 • Kradzieży
 • Rozbojów
 • Wymuszeń
 • Gróźb karalnych
 • Włamań
 • Podpaleń
 • Fałszerstw
 • Szantaży

Współpracujemy z kancelariami adwokackimi i wspólnie oferujemy pomoc w zakresie analizy zebranych dowodów , dokumentacji fotograficznej, video i audio z wykonanych czynności. Przygotowujemy materiał dowodowy do wykorzystania przed sądem.