Poszukiwanie mienia i osób

Poszukiwanie osób lub mienia należy do najtrudniejszym czynności wykonywanych przez detektywów.
Wielowątkowość czynności w sprawie utrudnia szybkie i precyzyjne uzyskanie dobrych i potwierdzonych informacji. Często czynności te zależą od doświadczenia zawodowego prowadzącego detektywa a w szczególnych przypadkach zespołu detektywów. Podjęte działania wspomagają czynności wykonywane przez Policję i Prokuraturę. 

Opierając się na Naszym doświadczeniu i nabytych umiejętnościach oferujemy pomoc w następujących czynnościach.
  • poszukiwanie osób zaginionych,
  • poszukiwanie osób ukrywających się
  • poszukiwania osób i mienia, których miejsce przebywania nie jest znane,
  • poszukiwanie osób bliskich,
  • poszukiwanie dłużników,
  • poszukiwanie sprawców przestępstw,
  • poszukiwanie ukrytego majątku,
  • poszukiwanie ruchomości ( pojazdy samochodowe, maszyny, urządzenia oraz inne - wartościowe przedmioty)
  • poszukiwanie nieruchomości,

Aktualne poszukiwania: