Badania kryminalistyczne

Współpracujemy z laboratoriami i ekspertami kryminalistycznymi i zlecamy wykonanie ekspertyz pozasądowych w n/w specjalnościach:

DOKUMENTY - GRAFOLOGIA
 • badania pisma ręcznego
 • badania pisma maszynowego
 • badania odcisków pieczątek
 • badania autentyczności dokumentów krajowych i zagranicznych

FIZYKOCHEMIA - NARKOTYKI
Badania chemiczne. Narkotyki.
 • badania narkotyków ( substancje psychotropowe i środki odurzające, w tym konopie, THC),
 • badania identyfikacyjne substancji,
 • badania alkoholi i leków,
 • badania substancji łatwopalnych i śladów popożarowych,
 • badania mikrośladów w tym: badanie włókien, badanie powłok malarskich, lakierów samochodowych, szkła itp.
 • badania urządzeń i materiałów wybuchowych,
 • badania porównawcze środków kryjących,
 • badania mineralogiczne (gleboznawstwo).

WYPADKI KOMUNIKACYJNE
 • rekonstrukcja i analiza wypadków drogowych
 • badania w sprawach o odszkodowania komunikacyjne
 • badania medyczno-sądowe

BIOLOGIA - DNA
 • badania krwi, włosów, wydzielin i wydalin
 • badania DNA

BADANIA ANTROPOLOGICZNE
 • identyfikacja człowieka na podstawie czaszki i zdjęć (metodą superprojekcji)
 • identyfikacja szczątków ludzkich
 • identyfikacja osób z monitoringu
 • sporne ojcostwo na podstawie badań utrwalonych na fotografii

DAKTYLOSKOPIA I TRASEOLOGIA
 • identyfikacja śladów linii papilarnych
 • badania wieku śladów linii papilarnych
 • identyfikacja śladów ust, małżowiny usznej i zębów
 • badania śladów rękawiczek
 • badania śladów obuwia i środków transportu

FOTOGRAFIA I TECHNIKA AUDIOWIZUALNA
 • badania zapisów video
 • identyfikacja osób i przedmiotów na podstawie zdjęć fotograficznych i zapisów video itp.
 • ocena rodzaju, systemu i autentyczności zapisu (np. prób preparowania i fałszywych montaży scen i obrazów na różnych nośnikach),
 • ustalanie ilości kopii.

MECHANOSKOPIA
 • badania śladów narzędzi
 • badania zamków
 • badania oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów, broni itp.
 • badania metaloznawcze
 • badania znaków probierczych

BROŃ I BALISTYKA
 • badania identyfikacyjne broni, łusek i pocisków
 • badania broni gazowej i obezwładniającej
 • badania śladów użycia broni palnej

FONOSKOPIA
 • badania autentyczności nagrań
 • identyfikacja osób na podstawie nagrań
 • odczytywanie nagrań
 • badania aparatury fonijnej

BADANIA WARIOGRAFICZNE - POLIGRAF
 • badania wariograficzne /poligraficzne/ umożliwiają, na podstawie kontroli nieświadomych reakcji organizmu, m.in. ograniczenie kręgu osób podejrzanych jak też ustalenie wartości dowodowej ujawnionych śladów. Umożliwiają także wyjaśnianie spraw fałszywych oskarżeń, pomówień i pomyłek podczas okazania osób.
 • badania wariograficzne wykonuje się również do celów pozaprocesowych.

BADANIA KOMPUTEROWE - INFORMATKA KRYMINALISTYCZNA
 • analiza i dokumentowanie zawartości nośników danych,
 • analiza zawartości komputerów oraz systemów informatycznych z możliwością wyszukiwania umieszczonych w nich konkretnych danych i informacji,
 • wyszukiwanie informacji w plikach usuniętych z dysku lub po jego całkowitym formatowaniu,
 • udostępnianie plików zabezpieczonych hasłem,
 • badania urządzeń wykonanych techniką cyfrową: analiza budowy, ich zastosowania i informacji w nich umieszczonych
 • analiza budowy programów oraz sprzętu komputerowego w sprawach o naruszenie praw autorskich,
 • ustalanie i właściwe dokumentowanie legalności użytkowania i posiadania programów komputerowych, gier, treści multimedialnych,
 • opinie w zakresie przestępstw związanych z Internetem,
 • badanie i dokumentowanie zawartych informacji w telefonach komórkowych oraz kartach telefonicznych SIM

ELEKTROTECHNIKA
 • badania instalacji i urządzeń elektrycznych
 • badania instalacji alarmowych
 • badania żarówek samochodowych

EKSPERTYZY PRYWATNE - POZASĄDOWE

Współpracujemy z ekspertami wykonującymi ekspertyzy prywatne ( pozasądowe ) ze wszystkich wymienionych wyżej zakresów.
Zleceniodawcami mogą być kancelarie adwokackie, prawne, instytucje, inne osoby prawne i fizyczne.

Nowe kierunki badań kryminalistycznych

Badania kryminalistyczne, w zakresie cyfrowej obróbki obrazu i identyfikacji zapisu magnetowidowego, w tym: ocena rodzaju systemu i autentyczności zapisu, próby preparowania i fałszywych montaży scen i obrazów na różnych nośnikach; ustalenie ewentualnej ilości kopii, itp.Badaniom poddawane są zapisy analogowe jak i cyfrowe w wielu systemach. Sporządzana jest dokumentacja poglądowa w postaci wydruków wysokiej jakości z tzw. stop klatek.

Badania autentyczności zapisów na komercyjnych nośnikach będących pod ochrona praw autorskich.

Badania narkotyków prowadzone zgodnie z wymogami "Naukowej grupy ds. analizy narkotyków" oraz Europejskiej Sieci Instytutów Kryminalistycznych.
identyfikacja antropologiczna osób oraz przedmiotów utrwalonych przez systemy monitoringu na różnych nośnikach. wysoka jakość prowadzonych badań i krótkie terminy.